Przychodnia Weterynaryjna "Na Wiosennej"

Przychodnia Weterynaryjna
"Na Wiosennej"

Co zrobić aby zwierzę mogło przekraczać granicę ?

Aby móc podróżować z psem, kotem lub fretką po Unii Europejskiej powinno ono mieć wyrobiony paszport.

Taki dokument można wyrobić między innymi w naszej Przychodni Weterynaryjnej. Aby tego dokonać należy oznakować zwierzę za pomocą mikroczipu.  Zbieg ten jest szybki i bezpieczny. Odbywa się przez wkłucie igły przez którą pod skórę wszczepiany jest układ scalony w obojętnej biologicznie osłonie. W samym mikroczipie zakodowany jest indywidulany numer, który pozwala na rozpoznanie zwierzęcia.  Zawsze po implantacji mikroczipu zalecamy sprawdzenie jego działania po co najmniej 1 dobie. Ma to na celu upewnić nas o poprawności zabiegu. Kolejnym krokiem jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Aby można było wykonać szczepienie zwierzę musi mieć ukończone 12 tygodni. Dopiero po zaszczepieniu możliwe jest wyrobienie paszportu. Czas oczekiwania w przypadku dostępności druków to 2-3 dni. Ale możliwość przekroczenia granicy jest dopiero po 21 dniach od szczepienia. Należy to uwzględnić przed planowaną podróżą. Ważność paszportu związana jest z ważnością szczepienia. W Polsce szczepienie jest ważne przez rok, a następnie należy je powtórzyć. Jeśli kolejne szczepienie będzie wykonane jeszcze w trakcie ważności poprzedniego. Nie ma 21 dniowego okresu koniecznego do wytworzenia odporności a tym samym możliwe jest przekraczanie granicy bezpośrednio po szczepieniu. 

Dodatkowo aby wjechać do Szwecji, Irlandii i na Maltę konieczne jest odrobaczenie zwierzęcia na 24 do 120 h przed przekroczeniem granicy. Zabieg ten należy odnotować w paszporcie. 

podróżowanie ze zwierzęciem