Zwierzęta gospodarskie

  1. Before
  2. After
 • lek. wet. Jerzy Felcenloben
  specjalista rozrodu zwierząt
  specjalista chorób koni
  nr tel. 605 681 827

Zwierzęta gospodarskie

  • Profilaktyka
  • Leczenie internistyczne
  • Zabiegi chirurgiczne
  • Możliwości wykonywania zabiegów chirurgicznych za pomocą lasera CO2 – zabiegi wykonuje lek. wet. Joanna Paczuska pracownik Katedry Chirurgi UP we Wrocławiu
  • Diagnostyka obrazowa USG i RTG
  • Diagnostyka laboratoryjna

Badanie krwi – morfologiczne i biochemiczne w przychodni, pozostałe badania we współpracy z laboratorium weterynaryjnym VetLab
Badanie moczu – biochemiczne i fizykochemiczne
Badanie kału – parazytologiczne
Badanie cytologiczne – zeskrobin, wymazów z pochwy
Badanie histopatologiczene – biopsji, wycinków tkanek

  • Diagnostyka obrazowa
  • Opieka pediatryczna, ginekologiczna i położnicza – m.in. ustalanie terminu krycia, badanie w kierunku ciąży, rozwiązywanie ciężkich porodów, inseminacja świeżym nasieniem i mrożonym.